Τι είναι το Robotic Process Automation ή αλλιώς RPA

Το RPA είναι ένα εργαλείο, μέσω του οποίου μπορούμε να αυτοματοποιείσουμε ροές εργασιών προσφέροντας λύσεις επιχειρηματικών διαδικασιών. RPA ή Robotic Process Automation είναι ένας από τους κλάδους της αυτοματοποίησης που περιλαμβάνει τεχνολογία που επιτρέπει στα Robot λογισμικού όπως το BotIT Bοηθός γραφείου να χρησιμοποιούν τη διεπαφή χρήστη της εφαρμογής (UI) για να μιμούνται τις ανθρώπινες ενέργειες χωρίς να τροποποιούν συστήματα ή να απαιτούν ανθρώπινη παρέμβαση. Ο αυτοματισμός είναι ένας πολύ ευρύς όρος που σημαίνει οποιαδήποτε τεχνολογία που εκτελεί διαδικασίες χωρίς ανθρώπινη βοήθεια (ή με ελάχιστη ανθρώπινη βοήθεια). Περιλαμβάνει επίσης το Intelligent Automation (πολύ απλά, είναι μια τεχνολογία που συνδυάζει RPA με Τεχνητή Ευφυή) και φυσικές μορφές αυτοματισμού.

Συνοψίζοντας, έχει έρθει η εποχή των ψηφιακών Robot τα οποία αναπτύσσονται ραγδαία μέσω τεχνολογιών RPA και μπορούν να μιμηθούν ανθρώπινες εργασίες που κάνουμε στον υπολογιστή, αφαιρώντας τον παράγοντα του ανθρώπινου λάθους και μειώνοντας τον χρόνο περάτωσης τους.

Tι μπορούν να κάνουν τα RPA και πως;

Τα RPA μπορούν να προγραμματιστούν έτσι ώστε να κάνουν πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες την μία μετά την άλλη χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή όπως οι άνθρωποι όμως πολύ πιο γρήγορα, χειρίζονται τις εφαρμογές του υπολογιστή μας, ελέγχουν καταστάσεις και αποφασίζουν για το ποια πρέπει να είναι η επόμενη κίνηση που πρέπει να εκτελέσουν. Aυτό που χρειάζεται να γίνει είναι να αναλυθούν οι κινήσεις του ανθρώπου step-by-step μαζί με τους ελέγχους που θα έκανε ώστε να προγραμματιστεί με την γνώση αυτή και να αυτοματοποιηθούν οι διαδικασίες που επιθυμούμε.